O nás

Filharmonie mladých Praha

Posláním Filharmonie mladých Praha je

* budovat vztah dětí a mládeže ke kulturním hodnotám prostřednictvím vysoké úrovně hry v orchestru a jeho lidského společenství,

* pořádat koncerty, které přiblíží hudbu a její hodnotu široké veřejnosti nenásilným a přátelským způsobem a

* prezentovat úroveň Základní umělecké školy Popelka a její aktivity v ČR i v zahraničí.

Filharmonie mladých Praha je studentský orchestr, který v sobě spojuje prostředí mladých kreativních lidí a profesionálního uměleckého vedení. Trvale působí v Základní umělecké škole Popelka pod vedením dirigenta a uměleckého vedoucího Ladislava Ciglera. Orchestr dosáhl na poli žákovských a studentských orchestrů mnoha ocenění, mezi nimiž vyniká titul „absolutní vítěz Concerto Bohemia“ v roce 2011. Pravidelně koncertuje v našich nejvýznamnějších sálech i v zahraničí.

1995. Do povědomí veřejnosti vstoupil již na přelomu téhož roku sérií vánočních koncertů, které řídil dirigent Ladislav Cigler, pod jehož vedením pracuje orchestr dodnes. Filharmonie mladých Praha má za sebou řadu nastudovaných a veřejně provedených skladeb, absolvovala též mnoho úspěšných samostatných i festivalových koncertů.Orchestr koncertoval ve Dvořákově síni Rudolfina, v kostele sv. Šimona a Judy, ve Španělském sále Pražského hradu atd. Prezentoval se též v Německu (1996, 1999, 2004). V srpnu 2001 zakončoval prestižní festival F. Chopina v Rakousku a v listopadu 2002 koncertoval v Nizozemí. V roce 2004 spolupracoval s drážďanským sborem Neyer chor a od téhož roku rozvíjí spolupráci s Pražským smíšeným sborem vedeným prof. M. Košlerem. V květnu 2005 se uskutečnil společný koncert Pražského smíšeného sboru a Smíšeného sboru Wadači z Japonska. V červnu 2005 vystoupil orchestr v Berlíně, kde provedl spolu se členy Pražského filharmonického sboru „Te Deum“ A. Dvořáka.

V roce 2007 orchestr nastudoval a ve spolupráci s Pražským smíšeným sborem a sopranistkou Martou Hanfovou provedl kantátu A. Tučapského „Mary Magdalene“. V letech 2007–2009 byla činnost orchestru motivována koncerty ve Smetanově síni Obecního domu (za finanční podpory firmy Rohde & Schwarz s. r. o.), na kterých zazněla např. Symfonie č. 8 G dur A. Dvořáka, „Vltava“ B. Smetany, se sborem Pražská kantiléna byla uvedena díla Česká vánoční mše J. E. Kypty nebo Hymnus „Cedant arma toga“ O. Máchy. Mimořádným počinem v dramaturgii těchto koncertů bylo nastudování Houslového koncertu g moll M. Brucha se žákyní ZUŠ Popelka ze třídy L. Ciglera Lucií Hanákovou, provedení violoncellových variací O. Respighiho sólistou Matoušem Mikoláškem a Concertino D dur pro flétnu a orchestr C. Chaminade zahrané žákyní ZUŠ Popelka ze třídy M. Lopuchovského Silvií Šírovou.

V roce 2009 byl orchestr zapojen do projektu ČF „Dopoledne s mladými sólisty“, v rámci kterého uvedl Klavírní koncert č. 2 c moll S. Rachmaninova se sólistou Jakubem Uhlíkem. V témže roce orchestr připravil premiéru vokálně-instrumentálního díla „Stabat Mater“ Jakuba Přibyla, bývalého člena orchestru a současného pedagoga ZUŠ Popelka. Skladba byla provedena ve spolupráci se Smíšeným sborem Besharmonie a dětským pěveckým sborem Popelka.

Na jaře 2011 orchestr přijal pozvání na hudební festival ve Spojených arabských emirátech, kde vystoupil na celkem šesti koncertech se sólistkami Elli Choi (housle) a Sarinou Zhang (violoncello, klavír), studentkami prestižní americké školy Juilliard. S oběma sólistkami vystoupil orchestr i v rámci výročních koncertů v Rudolfinu, které v roce 2012 doplnil uvedením Dvořákova houslového koncertu s koncertním mistrem České filharmonie Josefem Špačkem ml. V roce 2013 FMP vystoupila v Rudolfinu s violoncellistou Tomášem Jamníkem a v roce 2014 s čerstvou vítězkou soutěže Pražské jaro, hornistkou Kateřinou Javůrkovou.

FMP je šestinásobným vítězem celostátní soutěže žákovských a studentských orchestrů Concerto Bohemia. V roce 2011 dosáhla v této soutěži absolutního vítězství. V mezinárodní soutěži Young Prague získala absolutní vítězství kategorie orchestrů v letech 2004, 2007 a 2009.

Od roku 2006 orchestr používá název FILHARMONIE MLADÝCH Praha.

Dirigent Ladislav Cigler ( 1971 ) je absolventem Pražské konzervatoře, obor housle – lesní roh. Dirigování studoval externě u profesora Radomila Elišky na Hudební fakultě Akademie múzických umění. V současné době působí na Základní umělecké škole Popelka v Praze 5 jako vedoucí smyčcového oddělení, umělecký vedoucí a dirigent Filharmonie mladých Praha, komorního orchestru a smyčcového souboru. Jeho hlavní pracovní náplní je pedagogická práce s dětmi od předškolního věku až po dospělé v oboru hra na housle. Žáci pravidelně vystupují na interních koncertech ZUŠ a jsou zapojeni do všech souborů školy. Ladislav Cigler je členem porot v soutěžích žákovských souborů a orchestrů.

Od roku 1997 je též dirigentem Symfonického orchestru studentů Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy. S orchestry absolvoval řadu zahraničních zájezdů (např. Bamberg, Výmar, Basilej, Spojené arabské emiráty) a dvakrát se zúčastnil festivalu Eurochestries ve Francii, kde měl možnost dirigovat mezinárodní orchestry. Spolupracoval na projektu „Česká filharmonie uvádí mladé talenty“. V loňském srpnu vystoupil na celovečerním koncertu v Rudolfinu s Pražskou komorní filharmonií.

Historie úspěchů na soutěžích

CONCERTO BOHEMIA 2011 - ABSOLUTNÍ VÍTĚZ

soutěžní repertoár: M. P. Musorgskij: Noc na Lysé hoře K. Badelt: Piráti z Karibiku, hudba z filmu

CONCERTO BOHEMIA 2009

I. cena v kategorii 2 / b (symfonické orchestry ZUŠ 36 – 50 členů) soutěžní repertoár: Ludwig van Beethoven Ouvertura „Coriolanus“, op. 62 Bedřich Smetana Polka z opery „Prodaná nevěsta“

young2009prague
Zlaté pásmo a vítězství v kategorii symfonických orchestrů

soutěžní repertoár: Ludwig van Beethoven Ouvertura „Coriolanus“, op. 62 Bedřich Smetana Polka z opery „Prodaná nevěsta“ Josef Vejvoda Suita „Celebration“ (IV. věta „Adulthood“)

CONCERTO BOHEMIA 2007

I. cena v kategorii 2 / b (symfonické orchestry ZUŠ 36 – 50 členů) soutěžní repertoár: Maurice Ravel „Pavana za mrvtou infantku“ Hector Berlioz Ouvertura „Korzár“, op. 21

young2007prague
Zlaté pásmo a vítězství v kategorii symfonických orchestrů

cena za vynikající dirigentský výkon pro: Ladislava Ciglera soutěžní repertoár: Maurice Ravel „Pavana za mrvtou infantku“ Hector Berlioz Ouvertura „Korzár“, op. 21 Antonín Dvořák Slovanský tanec č.8 g – moll „Presto“, op. 46

CONCERTO BOHEMIA 2005

I. cena v kategorii 2 / b (symfonické orchestry ZUŠ 36 – 50 členů) soutěžní repertoár: Ludwig van Beethoven Ouvertura „Egmont“, op. 84 Felix Mendelssohn-Bartholdy Ouvertura „Návrat z ciziny“, op. 89

young2004prague
Zlaté pásmo a vítězství v kategorii symfonických orchestrů

cena za vynikající dirigentský výkon pro: Ladislava Ciglera soutěžní repertoár: Ludwig van Beethoven Ouvertura „Coriolanus“, op. 62 Edward Grieg Suita Sigurd Jorsalfar op. 56 Preludium „V královské síni“ Antonín Dvořák Suita D – dur op. 39 „Sousedská“ Bedřich Smetana Předehra k opeře „Hubička“ KOMORNÍ ORCHESTR ZUŠ Na Popelce (přípravný orchestr pro symfonický orchestr)

Krajské kolo celostátní soutěže MŠMT ve hře žákovských orchestrů 2003

I. cena v kategorii 2 / b S postupem do celostátního kola soutěžní repertoár: Georg Friedrich Händel Ouvertura k oratoriu „Mesiáš“ (Grave – Fuga) Jiří Antonín Benda Sinfonia č. 5 G – dur (Allegro – Andante molto – Minuetto)

V celostátním kole získal Komorní orchestr II. cenu v kategorii 2 / b CONCERTO BOHEMIA 2003

I. cena v kategorii 2 / b (symfonické orchestry ZUŠ 36 – 50 členů) soutěžní repertoár: Felix Mendelssohn-Bartholdy Ouvertura „Hebridy“ op. 26

CONCERTO BOHEMIA 2001

I. cena v kategorii 2 / b (symfonické orchestry ZUŠ 36 – 50 členů) soutěžní repertoár: Edward Grieg Suita Sigurd Jorsalfar op. 56 Preludium „V královské síni“ Bedřich Smetana Předehra k opeře „Hubička“